Podmínky

Možnost vrácení vozidla bez udání důvodu

Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů ode dne převzetí vozidla. V případě že kupující bude postupovat dle tohoto odstavce, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu jako náhradu za užívání vozidla 5% z kupní ceny vozidla. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce kupujícímu nevzniká v případě, že ode dne převzetí vozidla do dne odstoupení od smlouvy bylo na vozidle ujeto více než 4.000 km nebo bylo vozidlo kupujícím jakkoli poškozeno.

5.- 6.7.2024 máme zavřeno